EUROSTUDENT VI ANKETİ

Eurostudent VI anketi, Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu projenin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası,karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktadır.

Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.eurostudent.eu/ web sayfasından erişilebilmektedir. Anket formuna http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1 linkinden ulaşılmakta olup öğrencilerimizin dönem sonuna kadar anketi doldurmaları gerekmektedir.
 
DİĞER DUYURULAR
14-08-2017
14-08-2017
14-08-2017
10-08-2017
09-08-2017
18-07-2017
17-07-2017
08-07-2017
07-07-2017
29-06-2017
Tüm Duyurular