EUROSTUDENT VI ANKETİ

Eurostudent VI anketi, Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu projenin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası,karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktadır.

Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.eurostudent.eu/ web sayfasından erişilebilmektedir. Anket formuna http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1 linkinden ulaşılmakta olup öğrencilerimizin dönem sonuna kadar anketi doldurmaları gerekmektedir.
 
DİĞER DUYURULAR
23-06-2017
16-06-2017
16-06-2017
16-06-2017
13-06-2017
08-06-2017
02-06-2017
31-05-2017
31-05-2017
29-05-2017
Tüm Duyurular