BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ - Genel Bilgi

Bankacılık ve Finans Bölümü, gelişme ivmesi hız kazanmış hizmet sektörünün öncülerinden biri olarak gösterilen finansal hizmetler sektörünün en önemli aktörleri arasında sıralanan Türk bankacılık sektörü ve Borsa İstanbul’un ihtiyaç duyduğu nitelikte mezunların yetiştirilmesine katkı sağlayacak bir lisans programıdır. Bilinmektedir ki, ülkelerarası finansal entegrasyonun artan boyutlara ulaşması, ülke finansal sisteminin de liyakat sahibi ve analitik zekası yüksek, teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilecek bireyler tarafından yönetilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla yürütülecek program yardımıyla, finansal hizmetler sektörünün başarısında en önemli rolü oynayan insan faktörünün çağdaş bankacılık ve finans uygulamalarıyla yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇELİK
(Bölüm Başkanı)