BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ - Misyon-Vizyon

Misyon
Bankacılık ve Finans Bölümü, ulusal ve uluslararası finansal sistemde meydana gelen gelişmeleri takip ederek elde ettiği güncel ve kullanışlı bilgiyi öğrencilerine aktarmayı, böylelikle program kapsamında güncelliğini yitirmemiş ve kalitesi yüksek bir eğitim uygulayarak ülke finansal sistemine katma değeri yüksek mezunlar sunmayı amaçlamaktadır.

Vizyon
Bankacılık ve Finans Bölümünün vizyonu, bölüm öğrencilerine sunduğu güncel eğitim uygulamaları ve sağladığı fiziki ve sosyal imkânlarla ülkemizde hatta dünyada ihtiyaç duyulan, bankacılık ve finans alanında güncel bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış bankacı/finansçı adaylarını yetiştiren ve bankacılık ve finans eğitimi almak isteyen genç potansiyelin ülkemiz yükseköğretim kurumları içinde öncelikle tercih edecekleri bir bölüm olmaktır.