MALİYE BÖLÜMÜ - Genel Bilgi

Maliye eğitimi devlet ile toplum arasındaki mali olayları incelemeyi, maliye alanında meydana gelen en son gelişmeleri aktarmayı, olay ve gelişmeleri eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi ve öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Maliye Bölümü'nün amacı, maliye alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilen ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilen, ileri düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgilerine hakim, maliye alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilen, sonuçlarını değerlendirebilen ve uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Maliye Bölümü'nde; Maliye Teorisi , Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Maliye Bölümü’nde, öğretimin ilk yıllarında hukuk, matematik, istatistik, ekonometri, sosyoloji, işletme, muhasebe ve iktisat ile ilgili temel nitelikteki dersler diğer fakülte ve bölümler ile işbirliği içinde verildikten sonra, son yıllarda ağırlık maliye bilimine verilerek vergiler, kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile çeşitli mali sistemler okutulmaktadır.

 

  Yrd. Doç. Dr. Düriye TOPRAK
Bölüm Başkanı