MALİYE BÖLÜMÜ - Misyon-Vizyon

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Maliye Bölümü’nün misyonu , ulusal ve uluslar arası düzeyde kendi alanında rekabet edebilecek nitelikli işgücü ve bilim insanı yetiştirmek, araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmek ve modern eğitimle donatılmış araştırma-geliştirme yeteneği kazanmış, aldığı eğitimi-öğretimi topluma yayabilecek şekilde,  hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik mali konuları; iktisat, sosyoloji, hukuk ve siyaset disiplinleri bağlamındaki bir yaklaşımla inceleyen, irdeleyen ve bunlardan toplum ve adına olumlu sonuçlar çıkarabilen bireyler yetiştirmeyi görev bilmektir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Maliye Bölümü’nün vizyonu, evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik disiplin ve kalite anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bilim insanları yetiştiren, bilimsel ürünler üreten, her konuda kendine güvenli özgür yaratıcı iyi yetişmiş mezunlar veren alanında öncü bir bölüm olmaktır.