SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ - İş Olanakları

Mezunlarımızın genel olarak çalışma alanları ise aşağıda sıralanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bakanlık İl Müdürlükleri ve Bakanlığa ait kuruluşlar (Sosyal Hizmet Merkezleri, Huzurevleri, Özel Huzurevleri, Kreş ve gündüz bakımevleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Kadınlara Yönelik Hizmetler ŞÖNİM, Yetiştirme Yurtları, Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri vb.)

Adalet Bakanlığı; Bakanlık Merkez Teşkilatı, Denetimli Serbestlik Birimleri, Cezaevleri, Aile Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Islahevleri (Eğitim Evleri)

Sağlık Bakanlığı; Bakanlık Merkez Teşkilatı, Sağlık İl Müdürlükleri, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına bağlı Hastaneler ve bu kuruluşlara bağlı birimler (Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Hasta İletişim Birimi, Acil Servislerde Krize Müdahale ve Psikososyal Destek Birimleri, Çocuk İzlem Merkezleri, Doku-Organ Bağış Birimleri, Diyaliz Üniteleri, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezleri, Psikiyatri Servisleri, Adölesan, Gençlik Danışma ve Aile Terapisi Birimleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Performans ve Kalite Birimleri, vb.).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bakanlık Merkez Teşkilatı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Kalkınma Bakanlığı Merkez Teşkilatı,

Üniversiteler; Üniversite Hastanelerin, Üniversitelerin Psikososyal Hizmet ve Öğrenci Danışma Birimleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkların, Sosyal Hizmet veya İlgili bölümlerde Akademisyenlik.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; Bakanlık Merkez Teşkilatı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge ve İl Müdürlükleri

İç İşleri Bakanlığı; Emniyet Müdürlükleri, Çocuk Şube Birimleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresine Bağlı İl Müdürlükleri ile Kuruluşlar.

Valilikler; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Yerel Yönetimler; Belediyeler ve Kaymakamlıklar.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar); UNICEF, Kızılay, Sendikalar, LÖSEV, Göçmen Dernekleri vb.