SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ - Misyon-Vizyon

Temel misyonumuz; ülkemizin sosyal hizmet alanında nitelikli ve profesyonel insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır. Bunun için öncelikle öğrencilerimizi, ülkemiz ve dünyanın ilgili mesleki trendlerini takip edebilen, çağdaş bilgi ve beceriye sahip, stratejik düşünen ve davranan, iletişimi kuvvetli ve sosyal sorumluluk bilincine sahip sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı adayları olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Bölümümüzün vizyonu, sosyal hizmet ve sosyal politika alanlarında öğrencileri çağdaş bilimin gerektirdiği modern ve güncel bilgilerle donatmak, bölümümüzün ilgilendiği alanlarda öğrencilerimize donanım kazandırmak, mezun olduktan sonra kendi istedikleri işleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları alt yapıyı kazandırmaktır. Ayrıca bölümümüz; katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip çağdaş bir öğretim ve çalışma kültürü oluşturmayı da amaçlamaktadır.