SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - İş Olanakları
Bölüm mezunları; kamu veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda görev alırlar. Mezunlar, sağlık kuruluşlarının muhasebe ve finansman, insan kaynakları, pazarlama, kalite ve hasta ilişkileri gibi bölümlerinde çalışma imkânı bulabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik, uzmanlık, uzman yardımcılığı gibi görevlerde çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar gerekli şartları yerine getirmeleri dâhilinde üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebilirler.