ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - Genel Bilgi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Türkiye ve dünya ölçeğinde geçmiş ve güncel meseleler çok yönlü bir bakış açısıyla ele almayı amaç edinmiş bir bölümdür. Küreselleşme olgusunun ağırlığını hissettirdiği günümüzde uluslararası ilişkiler alanı daha da öne çıkmaktadır. Devletler arasındaki ilişkiler her geçen gün yeni boyutlar kazanmakta, bu gelişmeler bireylerin yaşamını da dolaylı ve dolaysız olarak etkilemektedir. Devletler arasındaki ilişkilerin sadece resmî değil, sivil bir boyutu da mevcuttur. Bu çerçevede, öteden beri önemli olan uluslararası ilişkiler alanındaki araştırma ve öğretim faaliyeti bugün daha da önem kazanmıştır. Bu alanda çalışmaları hedefleyen Bölümümüz, Uluslararası İlişkiler, Siyasî Tarih ve Uluslararası Hukuk Anabilim dallarını kapsamaktadır. Bu programla, öğrencilerimize uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaşan yapısının incelenmesine yönelik farklı yaklaşımları tanıma olanağı sağlanmış olacaktır.