ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - Misyon-Vizyon

Misyonumuz
Rehber alınan ilke ve değerler ışığında, yüksek düzeyde kaliteli eğitim veren, Kaliteli, ulaşılabilir, etkin ve huzurlu bir eğitim, öğretim, çalışma ve araştırma olanağı ve ortamı sunan; Nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen; Toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı, araştırıcı, muhakeme etme ve çözümleme gücüne sahip, piyasada tercih edilen öğrenci yetiştiren; Toplumla, sanayi ve ticaret çevreleriyle işbirliği içinde; Öncelikli olarak tercih edilen; Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve saygın bir yeri olan eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Vizyonumuz
Türkiye'deki ve Dünya'daki sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri takip edip, güncel gelişmeler doğrultusunda bilimsel çalışmalar üretmek ve misyona uygun öğrenciler eğitmektir.