ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVLARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

Öğrencilerimizin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar:

1. Sınav sürecinde cep telefonlarının kapalı olarak tutulması zorunlu olup, cep telefonu kullanımı veya kullanımına yönelik teşebbüs etmek kesinlikle yasaktır.

2. Öğrencilerin sınav süresinin ilk 15 ve son 5 dakikasında sınav salonlarından çıkmaları yasaktır.

3. Sınav görevlileri öğrencilerin yerlerini sınav başlamadan önce veya sınav esnasında uygun gördükleri gibi değiştirme hakkına sahiptir. Bu konuda öğrencilerin itiraz etmeleri yasaktır.

4. Sınav görevlileri tarafından dağıtılan optik formlardan veya soru kâğıtlarından bilerek fazla almak yasaktır.

5. Sınav esnasında kimlik kontrolü yapılacağı için öğrencilerin öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun bulundurmayanlar sınava alınmayacaklardır.

6. Öğrencilerin sınav evrakı üzerinde doldurmaları gereken alanlarla alakalı bütün sorumluluk kendilerine ait olup, hatalı kodlamalardan ortaya çıkabilecek sorunlarda sınav kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca sınav tutanağına imza atmayan öğrenciler sınavla alakalı herhangi bir itirazda bulunma hakkına sahip değildir.

7.  Yasaklara uymayan öğrenciler hakkında tutanak tutularak, disiplin işlemleri başlatılacak olup ilgili yönergede öngörülen cezalar aşağıda belirtilmiştir:

  • Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırmayı gerektirir.
  • Sınavlarda kopya çekmek veya kopya vermek yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırmayı gerektirir.
  • Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin derslikten çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırmayı gerektirir.

8. Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir.

İİBF DEKANLIĞI
 
DİĞER DUYURULAR
15-03-2018
13-03-2018
12-03-2018
01-03-2018
01-03-2018
01-03-2018
28-02-2018
22-02-2018
09-02-2018
26-01-2018
Tüm Duyurular