ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVLARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

Öğrencilerimizin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar:

1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yarıyıl sonu (final) sınavlarından itibaren sınav öncesi gözetmen tarafından sınava girecek öğrencilerin cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ile benzer cihazlarının kapalı olarak toplanmasına karar verilmiştir.

Sınıfta unutulan telefonlardan fakültemiz sorumlu değildir.

2. Öğrencilerin sınav süresinin ilk 15 ve son 5 dakikasında sınav salonlarından çıkmaları yasaktır.

3. Sınav görevlileri öğrencilerin yerlerini sınav başlamadan önce veya sınav esnasında uygun gördükleri gibi değiştirme hakkına sahiptir. Bu konuda öğrencilerin itiraz etmeleri yasaktır.

4. Sınav görevlileri tarafından dağıtılan optik formlardan veya soru kâğıtlarından bilerek fazla almak yasaktır.

5. Sınav esnasında kimlik kontrolü yapılacağı için öğrencilerin öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun bulundurmayanlar sınava alınmayacaklardır.

6. Öğrencilerin sınav evrakı üzerinde doldurmaları gereken alanlarla alakalı bütün sorumluluk kendilerine ait olup, hatalı kodlamalardan ortaya çıkabilecek sorunlarda sınav kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca sınav tutanağına imza atmayan öğrenciler sınavla alakalı herhangi bir itirazda bulunma hakkına sahip değildir.

6.  Yasaklara uymayan öğrenciler hakkında tutanak tutularak, disiplin işlemleri başlatılacak olup ilgili yönergede öngörülen cezalar aşağıda belirtilmiştir:

  • Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırmayı gerektirir.

  • Sınavlarda kopya çekmek veya kopya vermek yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırmayı gerektirir.

  • Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin derslikten çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırmayı gerektirir.

7. Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir.

İİBF DEKANLIĞI

 
DİĞER DUYURULAR
13-08-2018
02-08-2018
18-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
07-06-2018
23-05-2018
15-05-2018
14-05-2018
11-05-2018
Tüm Duyurular