DEKANIN MESAJI


Kıymetli gençler,
Sizlerin de takdir edeceğiniz üzere milletlerin, iktisadi ve sosyal alanda hak ettikleri konuma ulaşmalarının en önemli yapı taşlarından biri hiç kuşkusuz üniversitelerdir. “İstiklalden İstikbale” anlayışıyla 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ismiyle müstakil bir üniversite özelliği kazanan genç ve dinamik Üniversitemizin deneyimi, Akdeniz ve Süleyman Demirel Üniversiteleriyle olan bağlarıyla 1982 yılına kadar geçmişe gitmektedir.
Tam bir eğitim şehri olan Burdur’da konumlanan Üniversitemizin, en hızlı gelişen ve büyüyen fakültesi özelliğinde olan Fakültemiz; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Uluslararası İlişkiler ile Sağlık Yönetimi bölümleriyle eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.
Sevgili gençler, Fakültemizde görev yapan bütün akademisyen arkadaşlarımızın en temel özleminin, sizleri “üniversite” kavramının bir gereği olarak, sadece bugünün bölge ve ülke ihtiyaçları için değil, gelecekte Küre’nin her bir köşesinde yetkin bir şekilde görev yapabilmeniz için yetiştirebilmek olduğundan şüpheniz olmamalıdır. Ancak böyle bir başarı için, sizlerin de aynı hedef doğrultusunda neden, nasıl ve kim sorularıyla desteklenen bilgiyi talep etme ve gereğini yapma arzu ve hedefinizin sürekli canlı ve aktif olmasının vazgeçilmez bir zaruret olduğu göz ardı edilmemelidir.
Unutmayalım ki sizlerin bize değil, bu Milletin sizlere ihtiyacı var. Çünkü tarihte ve bu gün var olan bu Milletin, gelecekte de var olabilmesi, ancak sizlerin başarısıyla mümkündür.

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL