Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

AKADEMİK PERSONEL

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı
Bankacılık Anabilim Dalı
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
İktisat Politikası Anabilim Dalı
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
İŞLETME BÖLÜMÜ
Kooperatifçilik Anabilim Dalı
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
MALİYE BÖLÜMÜ
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Mali İktisat Anabilim Dalı
Maliye Teorisi Anabilim Dalı
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Sağlık Kurumlarıda Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Sağlık Kurumlarıda Muhasebe Anabilim Dalı
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı
Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Siyaset Tarihi Anabilim Dalı