.

Akademik Personel

Bankacılık ve Finans Bölümü
Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
Doç. Dr. İsmail ÇELİK (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Harun KAYA
Arş. Gör. Hidayet GÜNEŞ
Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA
Bankacılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç AKYILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ
Uluslararası Finans Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÖZDEMİR