CONTACT


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Örtülü Mevkii 15030 BURDUR

Phone: +90 248 213 25 00

Fax: +90 248 213 25 04

E-Mail: iibf@mehmetakif.edu.tr