.

Misyon, Vizyon, Hedefler ve Değerlerimiz

Misyonumuz; sürekli kendini yenileyerek, çağın gereklerine uygun, okuyan, sorgulayan, eleştiren, bu sayede ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, değer yaratan çalıştığı her alanda girişimci, araştırmacı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz; gelecekte ülkemizde ve dünyada bilinen, tanınan etik değerleri özümsemiş, bilimi tek geçerlilik olarak benimsemiş bir kurum olmaktır.

Hedeflerimiz; ülkemizin yüksek öğrenim politikaları doğrultusunda var olan bölümlerimizi kendini yenileyen bir yapıya kavuşturmak, dünyanın, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına uygun güncel yeni programlar aracığı ile daha fazla insana ulaşmaktır.

Değerlerimiz; misyon, vizyon ve hedeflerimizi gerçekleştirirken yol gösterici değerlerimiz; Atatürk ilke ve inkılapları, etik ve ahlaki ilkeler, liyakat, adalet, insan hakları ve empatik düşüncedir.

Birim Kalite Komisyonu

  • Birim Kalite Komisyonu
  • Kalite Komisyonu Toplantıları