.

Birim Kalite Komisyonu

Üye

Görev

Prof. Dr. Murat KAYALAR

Başkan

Doç. Dr. Gökhan KALAĞAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ÖZMEN

Üye 

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL

Üye

Prof. Dr. Mustafa LAMBA

Üye

Prof. Dr. Osman TUĞAY

Üye

Doç. Dr. İsmail ÇELİK

Üye

Doç. Dr. Düriye TOPRAK

Üye

Doç. Dr. Gülsüm KORKUT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA

Üye

Arş. Gör. İzan Meriç TATLISU

Üye

Arş. Gör. Gökhan TAŞDEMİR

Üye

Arş. Gör. Dorukcan PEHLİVAN

Üye

Birim Kalite Komisyonu

  • Birim Kalite Komisyonu
  • Kalite Komisyonu Toplantıları