Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa
İktisat öğreniminin temel amacı öğrencilere sağlam bir teorik altyapı kazandırmak ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle destekleyerek öğrencilere ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmaktır. Öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmak hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, ekonomi biliminin esasını oluşturan mikro iktisat, makro iktisat, uluslararası iktisat, büyüme ve kalkınma, banka ve finans, para teorisi gibi temel derslerin yanı sıra, teorik altyapının sayısal zemini sayılabilecek ve çözümleme yeteneği kazandırmaya yardımcı olacak matematik, istatistik ve ekonometri gibi destek dersleri de alırlar. Genel işletme, muhasebe, borçlar-ticaret–vergi hukuku gibi dersler ise İktisat öğrenimini tamamlayıcı nitelikteki diğer derslerdir.

Öğrenciler temel iktisat öğrenimine ek olarak ileri sınıflarda finans piyasaları, vergi sistemleri, kamu maliyesi, Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi, Avrupa Birliği ekonomi politikaları, Asya iktisadı, uluslararası pazarlama, sanayi ekonomisi, yenilik iktisadı, çevre ekonomisi gibi çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler alarak öğrenimlerini tercih ettikleri birkaç özgün alanda geliştirirler.

Bu yapısıyla program,  öğrencilere ilgi, beceri ve beklentilerine dayalı olarak çeşitli alternatifler arasında seçim yapma olanağı tanımaktadır. Bu yolla öğrencilerin yetenekli ve başarılı oldukları alanlara yönlendirilmesi ve bu sayede gerek bireysel olarak iş yaşamına atılmayı hedefleyen gerek ise özel sektör ya da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayı planlayan mezunların hedeflerine uygun bir eğitim almaları ve mezunların işgücü piyasasında aranır ve tercih edilir olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.