Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Bölüm Hakkında
İktisat öğreniminin temel amacı öğrencilere sağlam bir teorik altyapı kazandırmak ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle destekleyerek öğrencilere ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmaktır. Öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmak hedeflenmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4 Nisan 2011 tarihinde kurulmuştur. 2013-2014 Akademik Yılında öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Yeni kurulmakla birlikte oldukça genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Fakültemiz, gün geçtikçe  alanında uzman, donanımlı öğretim üyelerimizle zenginleşmektedir. Derslerde öğrenci merkezli yaklaşımlar ile teorinin uygulamayla bütünleşmesine özen gösterilmekte ve ayrıca, sektörel uygulamalara da ağırlık verilmektedir. Bölümümüzde öğrenim dili Türkçe olup öğrenim süresi ise 8 yarıyıldır (4 yıl). Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir ve İktisatçı ünvanı alırlar. Bölümümüzü tercih eden öğrenciler üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı alabilirler. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Başarı Belgesi verilmektedir.

Mezunlarımızın iş bulma alanı son derece geniştir. Günümüzde her dalda iktisatçıya ihtiyaç duyulmaktadır. İktisat Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Mezunlarımız, özel sektörde ulusal ve uluslararası şirketlerde uzman ve yönetici pozisyonlarında tercih edilmektedirler. İktisat bölümü mezunları çeşitli bakanlıklar tarafından açılan Kaymakamlık, Müfettiş, Denetçi ve Uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırmacı olarak da çalışabilirler. Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilirler.