Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Misyon ve Vizyon

Misyon
Temel misyonumuz; ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır. Bunun için öncelikle öğrencilerimizi ülkesinin ve dünyanın iktisadi, sosyal ve beşeri sorunlarına kafa yorabilen; daha özellikli olarak ise günümüzün rekabetçi koşullarında özel ve kamu sektör örgütlerini başarıyla yönetecek çağdaş bilgi ve beceriye sahip, stratejik düşünen ve davranan yönetici adayları olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Vizyon
Bölümümüzün vizyonu, öğrencileri çağdaş bilimin gerektirdiği bilgilerle donatmak, bölümümüzün ilgilendiği alanlarda öğrencilerimize donanım kazandırmak, mezun olduktan sonra kendi istedikleri işleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları alt yapıyı kazandırmaktır. Diğer yandan, evrensel anlamda bilginin üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bilimsel çalışmalar yapmak, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip çağdaş bir öğretim ve çalışma kültürü oluşturmayı da amaçlamaktadır.