Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa

İşletme Bölümü lisans programı 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu izniyle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2012-2013 akademik yılında ilk öğrencileri ile bölüm aktif olarak eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

Programın amacı, özel sektör ve kamunun orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyduğu organizasyon, pazarlama, finansman, muhasebe, bilgi sistemleri ve stratejik yönetim alanlarında uzmanları ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir.

Küreselleşmenin ve bilgi teknolojilerinin etkisiyle hızla değişen günümüz dünya koşullarına uyum sağlamış, sektörün nabzını tutabilecek uzmanları ve yönetici adaylarını yetiştirme hedefine bağlı olarak hazırlanan lisans programı, 4 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır.

Programın ilk yılında, İşletme alanına giriş niteliğinde, tanıtıcı dersler ve programa hazırlayıcı nitelikte genel dersler verilmektedir. İkinci yıl işletme disiplininin çerçevesi içinde kalınarak ana konular işlenmekte ve fonksiyonel alanlarda uzmanlaşma için bir temel oluşturulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda öğrenciler, istedikleri alana ilişkin seçmeli dersleri alarak o alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Ders programı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt teorisi, üretim yönetimi, iktisat, finansal yönetim, muhasebe, pazarlama, yönetim bilimi, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri eğitiminin temellerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Öğretim yöntemleri, öğrencilere iş hayatında, karşılaşacakları sorunları çözme yeteneği kazandıracak şekilde düzenlenmiştir.

İşletme bölümünde bulunan anabilim dalları ise şunlardır; Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Anabilim Dalı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.

 

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.