Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Bölüm Hakkında

İşletme Bölümü, çağdaş işletmeciliğin temel ilke, kural ve uygulamalarını öğrencilerine aktaran bir yüksek öğretim programıdır. Günümüz toplumları “örgütlü toplum” olarak ifade edilmektedir. Bilindiği üzere, işletmeler tıpkı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi günümüz küresel toplumun en önemli örgütlerindendir. Gelişen ve küreselleşen dünyada işletme örgütlerinin devamlılığı ve başarıları, çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini hayata geçirmekle mümkündür. Bu nedenle işletme örgütlerinin başarısında en önemli rolü oynayan insan faktörünün yetiştirilmesi her ülkenin en önemli meselelerinden bir tanesi haline gelmiştir.

 

 
Doç. Dr. Hüseyin DALĞAR
Bölüm Başkanı