Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 87 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kuruluşundan beri var olan üç bölümden biri olan Kamu Yönetimi Bölümü, yönetim bilimi, siyaset ve sosyal bilimler, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri ilgi alanlarına sahiptir.

Kamu Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir. Bu amaç çerçevesinde Kamu Yönetimi Bölümü; siyasal teori, siyasal düşünceler tarihi, devlet kuramı, idare tarihi, siyasal iktidar, siyasal güçler ve dinamikler, çağdaş devlet düzenleri, Türk anayasa düzeni, karşılaştırmalı siyasal sistemler, toplumbilim, Türk yönetim düzeni, yönetim bilimleri ve ulusal planlama, kentsel politikalar, çevresel politikalar, yerel yönetimler ve hukuk konularında öğrencilere geniş bir ders perspektifi sunmaktadır.

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.