Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 87 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar Eğitim İletişim  
 
Misyon ve Vizyon

Misyon
Kamu Yönetimi Bölümü'nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Modern yönetim anlayışının benimsenebilmesi için gerekli literatürel bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya koyabilecek yeterlilikte yöneticiler yetiştirmek, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında, özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde ve bankalarda görev alacak olan mezunlarımıza, kamu yöneticisi formasyonu kazandırmak ve üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için, politika, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler, kamu hukuku ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğitim ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.

Vizyon
Bölümün vizyonu, aydın, yenilikçi ve açık fikirli genç yöneticiler yetiştirecek uluslararası standartlarda nitelikli yöneticilik eğitimi sağlamaktır. Öğrencileri çağdaş bilimin gerektirdiği bilgilerle donatmak, bölümümüzün ilgilendiği alanlarda öğrencilerimize donanım kazandırmak, mezun olduktan sonra kendi istedikleri işleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları alt yapıyı kazandırmaktır. Diğer yandan, evrensel anlamda bilginin üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bilimsel çalışmalar yapmak, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip çağdaş bir öğretim ve çalışma kültürü oluşturmak.