Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa

Maliye eğitimi devlet ile toplum arasındaki mali olayları incelemeyi, maliye alanında meydana gelen en son gelişmeleri aktarmayı, olay ve gelişmeleri eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi ve öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Maliye Bölümü'nün amacı, maliye alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilen ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilen, ileri düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgilerine hakim, maliye alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilen, sonuçlarını değerlendirebilen ve uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

 

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.