Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa

Dünyada artan nüfus ve ihtiyaç farklılaşmasına bağlı olarak sağlık sektörü, gittikçe önemi artan alanların zirvesinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin optimal seviyeye getirilmesi, verimliliğin artırılması ve hizmet satın alanların memnuniyetlerinin artırılması gibi önemli bir takım gereksinimler de ortaya çıkmış bulunmaktadır. Öte yandan sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının sayısının günümüzde artmaya başlaması; sağlık kurumlarında etkin bir yönetimi, sektörde sürdürülebilirliği ve rekabete bağlı olarak iş süreçlerinde yeniden yapılandırılmayı beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu süreci omuzlayacak; dinamik, bilinçli ve nitelikli personel istihdamı büyük önem arz etmektedir.

Sağlık Yönetimi Bölümü olarak, lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve araştırma yapmanın yanında ayrıca insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, insanların hiçbir özellikleri nedeniyle ayrımcılık ve önyargı ile hareket etmeden dürüst davranabilen, saydamlık ilkesi ile bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen, özenli, verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen, mesleğin icra edilmesinde ve alınan kararlarda toplumun yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler yetiştirip, bu bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye taşıyabilmelerine ve insanlığın yararına kullanmalarına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.