Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa

Üniversitemizde 2017-2018 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, 60 öğrenci kontenjanıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında sosyal hizmet lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Sosyal hizmet mesleğinin uygulayıcıları yani 4 yıllık sosyal hizmet lisans bölümü mezunları “sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı” unvanlarıyla çalışma yaşamına atılırlar. Sosyal hizmet uzmanlarının çalıştığı gruplar genellikle; çocuk, aile, kadın, engelli, yaşlı, genç, yoksul, hasta, göçmen, sığınmacı ve mülteci, ve destek ihtiyacı içinde olan benzeri gruplardır.

Sosyal hizmet lisans programını tamamlayan öğrenciler yukarıdaki gruplarla veya seçtikleri dersler aracılığıyla branşlaştıkları gruplarla çalışma konusunda temel bilgi ve becerileri kazanarak meslek hayatına atılırlar.

Ülkemizde 1960’lı yılların başında eğitimi lisans düzeyinde verilmeye başlanan sosyal hizmet mesleği, “birey, aile, grup ve toplulukların” dolayısıyla toplumun refahı için işlev gören bir meslektir. Sosyal hizmet ile ilgili pek çok tanım bulunmaktadır ve tanımlar genel olarak; profesyonel yardım, insan haklarının korunması, sosyal adaletin sağlanması ve böylece uygun sosyal politikaların geliştirilerek sosyal refahın artırılmasının sağlanmasını kapsar.

Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği (IFSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği’nin (IASSW) 2014 yılında yeniden tanımladıkları üzere “sosyal hizmet”; sosyal değişimi, gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, güçlendirme ve insanların özgürleşmesini destekleyen akademik ve uygulamalı bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkeleri sosyal hizmet mesleğinin merkezindedir. Sosyal hizmete özgü yaklaşımlar, sosyal bilimler, insanlık tarihi ve yerele özgü bilgi temeli ile desteklenen sosyal hizmet, yaşama dair zorluklara işaret ederek ve iyilik hallerini artırarak insanları ve yapıları birleştirir.

Sosyal hizmet disiplini; ekonomik, sosyal ve psikolojik destek ayaklarını içeren holistik bir yaklaşımla beslenir. Ayrıca sosyal hizmet disiplini; psikoloji, tıp, sosyoloji, felsefe, ekonomi, antropoloji, hukuk, sosyal politika gibi pek çok disiplinin bilgi temelinden yararlanır.

Üniversitemiz sosyal hizmet lisans programından mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve 240 AKST kredisinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler maksimum 7 yıl içinde lisans eğitimlerini tamamlamalıdırlar.

 

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.