Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 248 213 25 28 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa

Uluslararası İlişkiler Bölümü Türkiye ve dünya ölçeğinde geçmiş ve güncel meseleler çok yönlü bir bakış açısıyla ele almayı amaç edinmiş bir bölümdür. Küreselleşme olgusunun ağırlığını hissettirdiği günümüzde uluslararası ilişkiler alanı daha da öne çıkmaktadır. Devletlerarası ilişkiler her geçen gün yeni boyutlar kazanmakta, bu gelişmeler bireylerin yaşamını da dolaylı ve dolaysız olarak etkilemektedir. Devletlerarası ilişkilerin sadece resmî değil, sivil bir boyutu da mevcuttur. Bu çerçevede, öteden beri önemli olan uluslararası ilişkiler alanındaki araştırma ve öğretim faaliyeti bugün daha da önem kazanmıştır. Bu alanda çalışmaları hedefleyen Bölümümüz, Uluslararası İlişkiler, Siyasî Tarih ve Uluslararası Hukuk Anabilim dallarını kapsamaktadır. Bu programla, öğrencilerimize uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaşan yapısının incelenmesine yönelik farklı yaklaşımları tanıma olanağı sağlanmış olacaktır.

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.