BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ - İş Olanakları

Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun olacak öğrencilerin özellikle çok geniş bir yelpazede iş imkânlarına sahip olacağını ifade etmek gerekmektedir. Para ve Sermaye piyasalarının ana aktörleri konumundaki Ticari Bankalar, Katılım Bankaları ve Borsa İstanbul gibi kurumlar mezunların istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Bunun yanında sermaye piyasalarında aracılık faaliyetinde bulunan Yatırım Ortaklığı şirketleri, devletin sermaye piyasası ve bankacılık sektörü üzerindeki denetimlerini gerçekleştiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Özel sektör işletmelerinin finans departmanları, Maliye Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar da istihdam olanakları dahilindedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı yarımıyla ismi geçmeyen birçok kamu kurumu A ve B tipi kadrolar da mezunlarımızın istihdam sahalarını oluşturmaktadır.