.

Bölüm Hakkında

Belirlenen hedef doğrultusunda öğrencilere, Finans ve Bankacılık alanında gerekli olan tüm bilgi ve becerileri kazandırarak iş dünyasına sağlam ve emin adımlarla girebilmelerine olanak sunacak eğitim verilmektedir. Teorik ve pratik olarak öğrencilerin alacakları dersler, onları iş dünyası ve finansal piyasa içerisinde söz sahibi olabilecek düzeye çıkartacaktır. Öğrencilerin kendi gelişimi için sarf edecekleri çabanın yanı sıra bölüm olarak gerçekleştirilen aktivite, panel, eğitimler vasıtasıyla da kişisel gelişimlerine destek sağlanmaktadır.

 Finans ve Bankacılık Bölümünden mezun olacak öğrencilerin özellikle çok geniş bir yelpazede iş imkânlarına sahip olacağını ifade etmek gerekmektedir. Para ve Sermaye piyasalarının ana aktörleri konumundaki Ticari Bankalar, Katılım Bankaları ve Borsa İstanbul gibi kurumlar mezunların istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Bunun yanında sermaye piyasalarında aracılık faaliyetinde bulunan Yatırım Ortaklığı şirketleri, devletin sermaye piyasası ve bankacılık sektörü üzerindeki denetimlerini gerçekleştiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Özel sektör işletmelerinin finans departmanları, Maliye Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar da istihdam olanakları dâhilindedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı yarımıyla ismi geçmeyen birçok kamu kurumu A ve B tipi kadrolar da mezunlarımızın istihdam sahalarını oluşturmaktadır.