.

Bölüm Hakkında

İşletme Bölümü lisans programı 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu izniyle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2012-2013 akademik yılında ilk öğrencileri ile bölüm aktif olarak eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

Programın amacı, özel sektör ve kamunun orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyduğu organizasyon, pazarlama, finansman, muhasebe, bilgi sistemleri ve stratejik yönetim alanlarında uzmanları ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir.

Küreselleşmenin ve bilgi teknolojilerinin etkisiyle hızla değişen günümüz dünya koşullarına uyum sağlamış, sektörün nabzını tutabilecek uzmanları ve yönetici adaylarını yetiştirme hedefine bağlı olarak hazırlanan lisans programı, 4 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır.

Programın ilk yılında, İşletme alanına giriş niteliğinde, tanıtıcı dersler ve programa hazırlayıcı nitelikte genel dersler verilmektedir. İkinci yıl işletme disiplininin çerçevesi içinde kalınarak ana konular işlenmekte ve fonksiyonel alanlarda uzmanlaşma için bir temel oluşturulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda öğrenciler, istedikleri alana ilişkin seçmeli dersleri alarak o alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Ders programı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt teorisi, üretim yönetimi, iktisat, finansal yönetim, muhasebe, pazarlama, yönetim bilimi, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri eğitiminin temellerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Öğretim yöntemleri, öğrencilere iş hayatında, karşılaşacakları sorunları çözme yeteneği kazandıracak şekilde düzenlenmiştir.

İşletme bölümünde bulunan anabilim dalları ise şunlardır; Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Anabilim Dalı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.

Anabilim Dalları

 • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Kooperatifçilik Anabilim Dalı
 • Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Diğer Akademik Birimler

 • Bankacılık ve Finans Bölümü
 • Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
 • Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı
 • Bankacılık Anabilim Dalı
 • Uluslararası Finans Anabilim Dalı
 • İktisat Bölümü
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
 • İktisat Tarihi Anabilim Dalı
 • İktisat Politikası Anabilim Dalı
 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı
 • İşletme Bölümü
 • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Kooperatifçilik Anabilim Dalı
 • Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
 • Maliye Bölümü
 • Mali Hukuk Anabilim Dalı
 • Mali İktisat Anabilim Dalı
 • Maliye Teorisi Anabilim Dalı
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
 • Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
 • Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 • Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
 • Sosyal Hizmet Bölümü
 • Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı
 • Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • Siyaset Tarihi Anabilim Dalı