.

Bölüm Hakkında

İşletme Bölümü, Yönetim Lisans Sanat derecesi için öncü bir müfredat sunuyor. Mükemmellik arayışı çerçevesinde, İşletme Bölümü, öğrencilerini hem Türk hem de uluslararası pazarın zorluklarını karşılamaya hazırlar. Özellikle idari bilimler, ekonomi ve sosyal bilimler arasında disiplinlerarası bir eğitimi teşvik eder.
Artan küresel rekabet koşullarında yönetici adayları profesyonel, bilgili, rekabetçi ve yenilikçi özelliklerinin yanı sıra mobil olmalıdır. Bu nedenle bölümde verilen dersler, Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini vurgulayan çeşitli alanlarda sunulmaktadır. Uluslararası işletme yönetimi, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama bu alanların başında gelmektedir.
Lisans programı, öğrencileri Türkiye'de daha iyi bir toplum oluşturmada liderlik etmeleri yönünde geliştirecek şekilde motive etmektedir. Bölüm, öğrencilerin ve profesörlerin söz konusu noktaları belirttikleri ve tartışma yoluyla bunları birlikte çözdükleri katılımcı bir yaklaşımı teşvik eder. Ayrıca, öğrencilere becerilerini ve etkinliklerini ders dışı ilgi alanları aracılığıyla genişletme çağrısı yapar. Mezunlar etkili iletişim ve kişilerarası becerilere, sosyal olarak sorumlu bir tavır, değişime açıklık ve esnek bir akla sahipler.
Türkiye, 21. yüzyılın zorluklarını dört gözle beklediğinden, Bölüm mezunları lider yönetim pozisyonlarında yer almaya hazırlanıyor. Bölümün programları ayrıca öğrencileri lisansüstü düzeyde eğitime hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Anabilim Dalları

 • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Kooperatifçilik Anabilim Dalı
 • Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Diğer Akademik Birimler

 • Finans ve Bankacılık Bölümü
 • Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
 • Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı
 • Bankacılık Anabilim Dalı
 • Uluslararası Finans Anabilim Dalı
 • İktisat Bölümü
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
 • İktisat Tarihi Anabilim Dalı
 • İktisat Politikası Anabilim Dalı
 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı
 • İşletme Bölümü
 • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Kooperatifçilik Anabilim Dalı
 • Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
 • Maliye Bölümü
 • Mali Hukuk Anabilim Dalı
 • Mali İktisat Anabilim Dalı
 • Maliye Teorisi Anabilim Dalı
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
 • Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
 • Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 • Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • Sosyal Hizmet Bölümü
 • Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı
 • Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Siyasi Tarih Anabilim Dalı