.

İdari Personel

Mustafa ÖZEL
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 25 13
E-posta: mozel@mehmetakif.edu.tr
Emel VAROL
Sürekli İşçi
Taşınır Kayıt Yetkilisi - Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 25 08
E-posta: evkaracizmeli@mehmetakif.edu.tr
Leyla TARHAN
Şef
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 25 20
E-posta: leylatarhan@mehmetakif.edu.tr
Ramazan ESENER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 25 16
E-posta: resener@mehmetakif.edu.tr
Yaşar ALTINAY
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 25 26
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Hakan Kuruçay
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 25 28
E-posta: hkurucay@mehmetakif.edu.tr
Sevilay ASLIM
Sürekli İşçi
Dekanlık Sekreteri
Telefon: +90 248 213 25 00
E-posta: saslim@mehmetakif.edu.tr
Oktay AKÇA
Sürekli İşçi
Destek Hizmetleri
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Gülay ÇAT
Sürekli İşçi
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 25 14
E-posta: gulaycat@mehmetakif.edu.tr
Şerife DEMİR
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 25 87
E-posta: demirserife@mehmetakif.edu.tr
Ahmet ALTAY
Sürekli İşçi
Destek Hizmetleri
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Nurşadiye KARAKAYA
Sürekli İşçi
Destek Hizmetleri
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Fatih MASAT

Destek Hizmetleri
Telefon: +90 248 213 25 00
E-posta: fmasat@mehmetakif.edu.tr

Genel Menu

  • Anasayfa
  • Dekana Yazın
  • Akademik
  • Kalite
  • Hakkımızda
  • İİBF Dergisi