.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. İsmail ÇELİK
Dekan Vekili
ismailcelik@mehmetakif.edu.tr
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Sümeyye ÖZMEN
Dekan Yardımcısı
sozmen@mehmetakif.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK
Dekan Yardımcısı
mcelik@mehmetakif.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Hüseyin KAHRAMAN
Fakülte Sekreteri
hkahraman@mehmetakif.edu.tr

Genel Menu

  • Anasayfa
  • Dekana Yazın
  • Akademik
  • Kalite
  • Hakkımızda
  • İİBF Dergisi