.

İş Birliği Protokolleri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İşbirliğimiz

Öğrencilerimiz, sosyal hizmet uygulaması dersi kapsamında çeşitli kurumları ziyaret ederek mesleki uygulamalara katılma, bu uygulamaları gözlemleme ve bizzat gerçekleştirme imkânı elde etmektedir. Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ile Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal hizmet uygulama dersi kapsamında işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlardır.

İŞKUR ile Eğitim Programı Kapsamında İşbirliğimiz

İŞKUR İl Müdürlüğü ve fakültemiz arasındaki işbirliği kapsamında Mayıs-Haziran 2022 döneminde fakültemiz öğrencilerine kendini tanıma, iş arama ağı, Europass CV, etkili özgeçmiş hazırlama ve mülakat simülasyonu eğitimleri verilmiştir.

Sağlık İl Müdürlüğü ile İşbirliğimiz

Öğrencilerimiz, sağlık kurumlarında alan çalışması dersi kapsamında çeşitli kurumları ziyaret ederek mesleki uygulamalara katılma, bu uygulamaları gözlemleme ve bizzat gerçekleştirme imkânı elde etmektedir. Sağlık kurumlarında alan çalışması dersi kapsamında fakültemiz ile Burdur İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği içerisinde hareket etmektedir.

Meddata Bilişim İletişim Sistemleri ile İşbirliğimiz

Fakültemiz Sağlık Yönetimi bölümü ile Meddata Bilişim İletişim Sistemleri arasındaki işbirliği kapsamında,  Arş. Gör. Dr. Ferda Işıkçelik ve Meddata Bilişim İletişim Sistemleri Eğitim Müdürü Serkan Baştuğ tarafından Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri dersi içerisinde öğrencilere hastane otomasyon programı eğitimi uygulamalı olarak verilmekte ve dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Kalite

  • Stratejik Plan
  • Kalite Politikamız
  • Misyon, Vizyon, Hedefler ve Değerlerimiz
  • Organizasyon Şeması
  • Görev Tanımları
  • GZFT Analizi
  • Kalite Komisyonu Üyeleri