.

Bölüm Hakkında

            Fakültemizin iktisat bölümü öğrencilere iktisat alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri sunar. Modern analitik ve kantitatif ekonomi yöntemleri sadece birer araç olarak değil, öğrencileri sistematik ve bağımsız eleştirel düşünme konusunda eğitmek için genel bir yaklaşımın parçası olarak vurgulanmaktadır.

                Lisans programı, ekonominin tüm alanlarında geniş bir kurs yelpazesi sunar ve öğrenciler ekonomi konusunda çok güçlü bir altyapıya sahip olurlar. Özel ve kamu sektöründeki profesyonel kariyerlere devam eden mezunların çoğunluğu için, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde aldıkları ekonomi eğitimi uygulamalı becerilerin geliştirilmesinde çok sağlam bir temel oluşturmaktadır. Burada verilen eğitimin ardından yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü eğitim gören öğrenciler analitik geçmişleriyle başarılı sonuçlar elde etmektedirler

Anabilim Dalları

 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
 • İktisat Tarihi Anabilim Dalı
 • İktisat Politikası Anabilim Dalı
 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Diğer Akademik Birimler

 • Finans ve Bankacılık Bölümü
 • Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
 • Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı
 • Bankacılık Anabilim Dalı
 • Uluslararası Finans Anabilim Dalı
 • İktisat Bölümü
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
 • İktisat Tarihi Anabilim Dalı
 • İktisat Politikası Anabilim Dalı
 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı
 • İşletme Bölümü
 • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Kooperatifçilik Anabilim Dalı
 • Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
 • Maliye Bölümü
 • Mali Hukuk Anabilim Dalı
 • Mali İktisat Anabilim Dalı
 • Maliye Teorisi Anabilim Dalı
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
 • Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
 • Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 • Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • Sosyal Hizmet Bölümü
 • Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı
 • Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Siyasi Tarih Anabilim Dalı