.

Bölüm Hakkında

Sağlık Yönetimi Bölümü, eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Derslerde teorinin uygulamayla bütünleşmesine özen gösterilmekle beraber sağlık sektörüne yönelik uygulamalara da ağırlık verilmektedir. Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünün temel amacı; sağlık sektöründe gerçekleşmekte olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artması gereğini, tıbbi ve teknolojik gelişmeleri, artan rekabet ortamını, iç ve dış müşterilerin taleplerinin ve memnuniyetlerinin önemsenmesini, sağlık alanındaki tıbbi gelişmeler ile birlikte üretim sistemlerini, muhasebe ve finansmanı, yönetim ve organizasyonu gibi işletmecilik alanlarını da ön planda tutan, yeni edinmiş olduğu bilgileri iş süreçlerine aktarabilen, sektörün ihtiyaç duyduğu özellikleri taşıyan, vizyon sahibi, yeniliğe ve değişime açıklık konusunda esnek davranabilen, proaktif ve toplum yararına çalışmayı görev edinen “sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi Bölümü, 2014-2015 Akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümün öğrenim dili Türkçe olup öğrenim süresi ise 4 yıldır. Öğrenciler Sağlık Yönetimi bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yetkinliklerini sağladıkları zaman Sağlık Yönetimi bilimi alanında Lisans derecesine sahip olur ve Sağlık Yöneticisi unvanını alır.

Bölüm mezunları; kamu veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda görev alırlar. Mezunlar, sağlık kuruluşlarının muhasebe ve finansman, insan kaynakları, pazarlama, kalite ve hasta ilişkileri gibi bölümlerinde çalışma imkânı bulabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik, uzmanlık, uzman yardımcılığı gibi görevlerde çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar gerekli şartları yerine getirmeleri dâhilinde üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebilirler.