.

Bölüm Hakkında

Sağlık Yönetimi Bölümü, eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Derslerde teorinin uygulamayla bütünleşmesine özen gösterilmekle beraber sağlık sektörüne yönelik uygulamalara da ağırlık verilmektedir. Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünün temel amacı; sağlık sektöründe gerçekleşmekte olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artması gereğini, tıbbi ve teknolojik gelişmeleri, artan rekabet ortamını, iç ve dış müşterilerin taleplerinin ve memnuniyetlerinin önemsenmesini, sağlık alanındaki tıbbi gelişmeler ile birlikte üretim sistemlerini, muhasebe ve finansmanı, yönetim ve organizasyonu gibi işletmecilik alanlarını da ön planda tutan, yeni edinmiş olduğu bilgileri iş süreçlerine aktarabilen, sektörün ihtiyaç duyduğu özellikleri taşıyan, vizyon sahibi, yeniliğe ve değişime açıklık konusunda esnek davranabilen, proaktif ve toplum yararına çalışmayı görev edinen “sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi Bölümü, 2014-2015 Akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümün öğrenim dili Türkçe olup öğrenim süresi ise 4 yıldır. Öğrenciler Sağlık Yönetimi bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yetkinliklerini sağladıkları zaman Sağlık Yönetimi bilimi alanında Lisans derecesine sahip olur ve Sağlık Yöneticisi unvanını alır.

Bölüm mezunları; kamu veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda görev alırlar. Mezunlar, sağlık kuruluşlarının muhasebe ve finansman, insan kaynakları, pazarlama, kalite ve hasta ilişkileri gibi bölümlerinde çalışma imkânı bulabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik, uzmanlık, uzman yardımcılığı gibi görevlerde çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar gerekli şartları yerine getirmeleri dâhilinde üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebilirler.

Anabilim Dalları

 • Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
 • Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı

Diğer Akademik Birimler

 • Finans ve Bankacılık Bölümü
 • Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
 • Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı
 • Bankacılık Anabilim Dalı
 • Uluslararası Finans Anabilim Dalı
 • İktisat Bölümü
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
 • İktisat Tarihi Anabilim Dalı
 • İktisat Politikası Anabilim Dalı
 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı
 • İşletme Bölümü
 • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Kooperatifçilik Anabilim Dalı
 • Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
 • Maliye Bölümü
 • Mali Hukuk Anabilim Dalı
 • Mali İktisat Anabilim Dalı
 • Maliye Teorisi Anabilim Dalı
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
 • Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
 • Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
 • Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 • Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • Sosyal Hizmet Bölümü
 • Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı
 • Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Siyasi Tarih Anabilim Dalı