.

Kalite Politikamız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, öğrencilerimize yüksek kalitede bir eğitim sunmayı hedefliyoruz. Bu amacımız doğrultusunda, aşağıdaki kalite politikasını benimsiyoruz:

 • Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onların akademik gelişimlerine yönelik hedeflerini karşılamak için sürekli olarak eğitim programlarımızı gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.
 • Öğrencilerimize eğitim veren öğretim üyelerimiz, alanlarında uzman ve deneyimlidirler. Öğrencilerimizin derslerdeki başarılarını artırmak için öğretim tekniklerimizi ve materyallerimizi sürekli olarak yeniliyoruz.
 • Eğitim programlarımızın kalitesini sürekli olarak artırmak için, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın geri bildirimlerine büyük önem veriyoruz. Geri bildirimleri değerlendiriyor ve gerektiğinde değişiklikler yapıyoruz.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, etik değerlere ve toplumsal sorumluluğa büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin de bu değerlere sahip olmalarını ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için eğitim programlarımızda bu konulara da yer veriyoruz.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, tüm faaliyetlerimizi yasalara ve mevzuata uygun bir şekilde yürütüyoruz. Ayrıca, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği destekleyen faaliyetlere öncelik veriyoruz.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, öğrencilerimizin iş piyasasındaki rekabet gücünü artırmak için onlara çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Bu fırsatlar arasında staj olanakları, kariyer danışmanlığı, işverenlerle iş birliği ve mezunlarımıza yönelik fırsatlar yer alıyor.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığı ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu nedenle, tüm faaliyetlerimizde sağlık ve güvenlik önlemlerini alıyor ve bu konuda sürekli olarak eğitimler düzenliyoruz.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımına önem veriyoruz. Öğrencilerimizin ve personelimizin araştırmalarını yayınlamaları ve paylaşmaları için fırsatlar sunuyoruz. Ayrıca, akademik konferanslara ve diğer etkinliklere katılımı teşvik ediyoruz.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, öğrencilerimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri için İngilizce dilini eğitim programlarımızın bir parçası haline getiriyoruz. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin fakültemize başvurularını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara hizmet etmek için açık bir iletişim kanalı oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin herhangi bir sorunları olduğunda, fakültemizdeki öğretim üyeleri ve personel ile iletişime geçebilecekleri bir sistem sağlıyoruz.

Bu kalite politikası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin eğitim kalitesinin artırılmasına ve öğrencilerimizin akademik başarılarının ve iş piyasasındaki rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik çabalarını yansıtmaktadır. Fakültemiz, bu kalite politikasını hayata geçirmek için sürekli olarak performansını izleyecek ve gerekli düzenlemeleri yapacaktır.


Kalite

 • Stratejik Plan
 • Kalite Politikamız
 • Misyon, Vizyon, Hedefler ve Değerlerimiz
 • Organizasyon Şeması
 • Görev Tanımları
 • GZFT Analizi
 • Kalite Komisyonu Üyeleri