.

Bölüm Hakkında

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Maliye Bölümü’nde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Maliye Bölümü’nde, öğretimin ilk yıllarında hukuk, matematik, istatistik, ekonometri, sosyoloji, işletme, muhasebe ve iktisat ile ilgili temel nitelikteki dersler diğer fakülte ve bölümler ile işbirliği içinde verildikten sonra, son yıllarda ağırlık maliye bilimine verilerek vergi, kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikası konuları ile çeşitli mali sistemler okutulmaktadır.

Maliye Bölümü’nde, mezuniyet sonrası, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikiminin oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Maliye Bölümü lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler farklı alanlarda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Maliye Bölümü’nden mezun olanlar, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere kamu sektöründe ve özel sektörde kariyer yapma olanağı bulabilirler. Maliye Bölümü’nde verilen eğitim; vergi müfettişliği, muhasebat kontrolörlüğü, Sayıştay denetçiliği, idari hakimlik, gelir uzmanlığı, sermaye piyasası uzmanlığı, mali müşavirlik, banka müfettişliği gibi mesleklere ve piyasa işletmelerindeki pek çok pozisyona aday olmak isteyen mezunlarımıza, ideal bir birikim ve donanım sağlamaktadır.