.

Öğrenci Mentorluğu

Öğrenci Mentorluğu Uygulaması Kapsamında Görev ve Sorumluluklar

Araştırma Görevlileri

 1. Araştırma görevlileri, eğitim mentorluğu kapsamında bölüm başkanlığı ve dekanlık koordinasyonunda verilen görevleri yürüteceklerdir.
 2. Bölüm başkanları bu kapsamda, sayı sınırı olmaksızın, araştırma görevlilerini bölüm iş yüklerini dikkate alarak haftada en az 3 gün olmak üzere (09:00 -12:00, 13:30-16:30 saatleri arasında) fiilen görevlendireceklerdir.
 3. Araştırma görevlileri, mentorluk saatleri içerisinde kendilerine başvuran bölüm öğrencilerinin talep, öneri ve şikayetlerini inceleyerek, mentorluk formunu dolduracak, başvuruya konu olan öğretim üyesi, öğrenci danışman hocaları ve bölüm başkanlıkları ile iletişime geçerek öğrencilere gerekli destek ve bilgiyi sağlayacaklardır.
 4. Bölüm bünyesinde yapılacak etkinlik ve faaliyetler de bu kapsamda planlanarak yürütülecektir.
 5. Her dönem sonunda, araştırma görevlileri ve öğrencilerden mentorluk faaliyetlerine ilişkin geri dönüşler bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilerek, düzenlenecek raporlar dekanlığa gönderilecektir.
 6. Araştırma görevlileri eğitim mentorluğu kapsamındaki çalışmalarını kendi faaliyet raporlarına ekleyebileceklerdir.
 7. Belirtilen gün ve saatlerde görevi başında olamayacak araştırma görevlileri geçerli mazeretlerini belgelendirmek kaydıyla resmi izin alacaklardır.

Öğretim Üyeleri

 1. Öğretim üyeleri, bölüm araştırma görevlisi mentor gelen sorun, öneri ve talepleri inceleyerek gerekli çözüm ve faaliyetleri yürüteceklerdir.
 2. Öğretim üyeleri danışmanlık saatlerini (danışmanlığı olan ve olmayan tüm öğretim üyeleri dahil), vermiş oldukları dersler ve danışmanı oldukları öğrencilerle sınırlı olmak kaydıyla haftalık ders programlarındaki derslerle çakışmayacak şekilde, haftalık en az 4 ders saati olacak şekilde planlayacak ve en fazla 2 güne bölebileceklerdir.
 3. Öğretim üyeleri belirleyecekleri gün ve saatleri bölüm başkanlıklarına bildirecek ve kapılarındaki ilan panolarında duyuracaklardır.
 4. İlgili saatlerde eğitim mentorluğu uygulamasının fiilen yapılması zorunludur.

Mentorluk

 • Mentorluk Formu
 • Mentorluk Görev Tanımları