.

Misyon, Vizyon, Hedefler ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, kaliteli ve çağdaş eğitim anlayışımızla, öğrencilerimizi üstün bir bilgi ve beceri sahibi olarak mezun etmek, eğitim gördükleri alanlarında liderlik rolü üstlenmelerine katkıda bulunmak, araştırma ve yayın faaliyetleriyle bilgi üretmek ve paylaşmak, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak misyonunu taşıyoruz.


Vizyonumuz

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, sürekli yenilenen ve gelişen dünya standartlarında eğitim-öğretim anlayışı ile bölgesel ve uluslararası düzeyde aranan bir fakülte olmak, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla birlikte, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerimizle ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve yönetimsel gelişmelere yön veren bir fakülte olmayı hedefliyoruz.


Hedeflerimiz

 • Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olacak, kaliteli bir eğitim vermek.
 • Öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, onları güncel olayları takip etme ve yorumlama konusunda yetkin hale getirmek.
 • Yüksek kaliteli araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir araştırma merkezi olmak.
 • İşletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, finans ve bankacılık ve maliye gibi çeşitli disiplinlerde eğitim vererek, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun kariyer fırsatları sağlamak.
 • Öğrencilerin yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerini geliştirmek, girişimci düşünceyi desteklemek.
 • Sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, topluma faydalı işletme uygulamalarını teşvik etmek.
 • Fakülte personelinin akademik gelişimini desteklemek, araştırma kapasitelerini artırmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir akademik topluluk olmak.
 • Teknolojiyi kullanarak öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirmek, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek.

Değerlerimiz

 • Fakültemiz, öğrencilerine ve topluma kaliteli eğitim hizmeti sunma konusunda kararlıdır.
 • Fakültemiz öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak, onların gelişimine katkı sağlamak, farklılıklarına saygı göstermek ve onları desteklemek amacıyla öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemektedir.
 • Fakültemiz, sürekli olarak değişen dünya koşullarına uyum sağlamak ve öğrencilerine en son yenilikleri öğretmek için yenilikçi yöntemler kullanmaya özen gösterir.
 • Fakültemiz öğrencilerine, etik değerlere saygı duymayı ve iş dünyasında ahlaki davranışlar sergilemeyi öğretmeyi amaçlar.
 • Fakültemiz, öğrencileri arasındaki kültürel, etnik, dilsel ve cinsiyet farklılıklarını kucaklar ve bunları zenginlik olarak görür.
 • Fakültemiz, öğrencilerinin toplumda aktif olarak yer almalarını teşvik eder ve topluma karşı sorumluluklarını anlamalarını sağlar.
 • Fakültemiz, öğrencileri arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı teşvik eder ve öğrencilerin diğer fakülteler ve toplumla iş birliği yapmalarını destekler.
 • Fakültemiz, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunmalı, akademik, sosyal ve kişisel becerilerini geliştirmelerine yardımcıdır.

Kalite

 • Stratejik Plan
 • Kalite Politikamız
 • Misyon, Vizyon, Hedefler ve Değerlerimiz
 • Organizasyon Şeması
 • Görev Tanımları
 • GZFT Analizi
 • Kalite Komisyonu Üyeleri