.

Akademik Personel

Finans ve Bankacılık Bölümü
Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
Doç. Dr. İsmail ÇELİK (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Harun KAYA
Arş. Gör. Dr. Hidayet GÜNEŞ
Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA
Arş. Gör. Hilal DEMİREL
Bankacılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç AKYILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ
Uluslararası Finans Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÖZDEMİR HÖL
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Gökhan TAŞDEMİR
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat BELKE (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Büşra AKIN
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Doç. Dr. Onur SUNGUR (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Kübra ÖNDER
Arş. Gör. Dr. İhsan OLUÇ
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN
Arş. Gör. Emrah ÖZEL
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN
Doç. Dr. Hüseyin ÇİÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN (2547 sayılı kanunun 13B-4 maddesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Görevli)
Arş. Gör. Dorukcan PEHLİVAN
Kooperatifçilik Anabilim Dalı
Doç. Dr. Osman TUĞAY (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
Doç. Dr. Osman TUĞAY (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Durmuş ACAR
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR
Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YILMAZ
Arş. Gör. Ahmet Furkan SAK
Arş. Gör. Faruk TEMEL
Arş. Gör. Mustafa ÇELİK
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Burak KILIÇ
Arş. Gör. Hande UZUNOĞLU ÜNLÜ
Arş. Gör. Dr. Melih Burak KOCA
Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nazım AKSOY (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MÜLAZIMOĞLU (2547 sayılı kanunun 13B-4 maddesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Görevli)
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Murat NALCI
Arş. Gör. Sibel ERİŞKAN
Maliye Bölümü
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat İÇMEN
Mali İktisat Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK
Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Düriye TOPRAK (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Onur BALOĞLU
Arş. Gör. Zehra YILDIRIM
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Murat KAYALAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ÖZMEN
Arş. Gör. Mehmet Ali TAŞ
Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT (Anabilim Dalı Başkanı)
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi İzzet ERDEM (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Ferda BÜLÜÇ
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Servet ALP
Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ÖZMEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa LAMBA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Sabrina KAYIKÇI
Arş. Gör. Dr. Evşen ALTUN ASLAN
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Murat KAYIKÇI (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Emre SAVUT
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ümmühan KAYGISIZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KALAĞAN
Arş. Gör. İzan Meriç TATLISU
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nematollah AGHABALAEI FANID (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Zeynep KARASULU
Sosyal Hizmet Bölümü
Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Deniz SAY ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Umut YANARDAĞ
Arş. Gör. Mehmet BİLGE
Arş. Gör. Mehmet ÖÇAL
Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
Doç. Dr. Gülsüm KORKUT (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Doç. Dr. Esma ÖZDAŞLI (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Zafer BALPINAR
Arş. Gör. Hasan Fatih SEVAL