.

Akademik Personel

Finans ve Bankacılık Bölümü
Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. İsmail ÇELİK (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Hidayet GÜNEŞ
Risk Yönetimi ve Sigortacılık Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Murat KAYA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Hilal DEMİREL
Bankacılık Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Levent BOZBAŞ
Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÖZDEMİR HÖL (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Harun KAYA
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT
Arş. Gör. Gökhan TAŞDEMİR
İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yaman
İktisat Politikası Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Kübra ÖNDER (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi İhsan OLUÇ
İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Kazım SARIÇOBAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Murat BELKE
Arş. Gör. Emrah ÖZEL
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN (2547 sayılı kanunun 13B-4 maddesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Görevli)
Dr. Öğr. Üyesi Seher YASTIOĞLU
Arş. Gör. Dorukcan PEHLİVAN
Kooperatifçilik Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Osman TUĞAY (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Osman TUĞAY (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN
Prof. Dr. Durmuş ACAR
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR
Doç. Dr. Tayfun YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Furkan SAK
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK
Arş. Gör. Yusuf KASAP
Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Muhammet Burak KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Hande UZUNOĞLU ÜNLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Melih Burak KOCA
Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
Doç. Dr. Nazım AKSOY (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MÜLAZIMOĞLU
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Tülay ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ERİŞKAN
Arş. Gör. Muhammet Murat NALCI
Maliye Bölümü
Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI (Anabilim Dalı Başkanı)
Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat İÇMEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Mali İktisat Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK (Anabilim Dalı Başkanı)
Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Düriye TOPRAK (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Zehra AKGÜNGÖR
Arş. Gör. Onur BALOĞLU
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Murat KAYALAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Sümeyye ÖZMEN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali TAŞ
Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Osman Kürşat ONAT (Anabilim Dalı Başkanı)
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi İzzet ERDEM (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ferda IŞIKÇELİK
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Servet ALP
Temel Sağlık Hizmetleri Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Sümeyye ÖZMEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa LAMBA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Sabrina KAYIKÇI
Arş. Gör. Veysel BAŞUSTA
Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Emre SAVUT
Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Ümmühan KAYGISIZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Gökhan KALAĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Evşen ALTUN ASLAN
Arş. Gör. İzan Meriç TATLISU
Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nematollah AGHABALAEI FANID (Anabilim Dalı Başkanı)
Sosyal Hizmet Bölümü
Birey ve Toplum Sorunları Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Deniz SAY ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Umut YANARDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur OKTAR
Arş. Gör. Mehmet BİLGE
Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Gülsüm KORKUT (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖÇAL
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. İsmail ÇELİK (Bölüm Başkanı)
Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Esma ÖZDAŞLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Hasan Fatih SEVAL