.

Akademik Personel

Bankacılık ve Finans Bölümü
Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
Doç. Dr. İsmail ÇELİK (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Harun KAYA
Arş. Gör. Hidayet GÜNEŞ
Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA
Bankacılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç AKYILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ
Uluslararası Finans Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÖZDEMİR
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Gökhan TAŞDEMİR
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat BELKE (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Büşra AKIN
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Doç. Dr. Onur SUNGUR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Kübra ÖNDER
Arş. Gör. Abdullah Çağrı UÇUCU
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN
Arş. Gör. Emrah ÖZEL
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN
Doç. Dr. Hüseyin ÇİÇEK
Arş. Gör. Dorukcan PEHLİVAN
Arş. Gör. Dr. Mehmet KAHRAMAN
Kooperatifçilik Anabilim Dalı
Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
Doç. Dr. Osman TUĞAY (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hüseyin DALĞAR
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YILMAZ
Arş. Gör. Ahmet Furkan SAK
Arş. Gör. Faruk TEMEL
Arş. Gör. Mustafa ÇELİK
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Burak KILIÇ
Arş. Gör. Hande UZUNOĞLU ÜNLÜ
Arş. Gör. Melih Burak KOCA
Ticaret Hukuku Anabillim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nazım AKSOY (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Mehmet MÜLAZIMOĞLU
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ
Arş. Gör. Sibel ERİŞKAN
Maliye Bölümü
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat İÇMEN
Mali İktisat Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK
Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Düriye TOPRAK (Bölüm Başkanı)
Arş. Gör. Zehra YILDIRIM
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Murat KAYALAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ÖZMEN
Arş. Gör. Mehmet Ali TAŞ
Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT (Anabilim Dalı Başkanı)
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZER (Bölüm Başkanı)
Arş. Gör. Ferda BÜLÜÇ
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Nurdan ORAL KARA
Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mustafa LAMBA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Sabrina KAYIKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Sezai OZTOP
Arş. Gör. Evşen ALTUN ASLAN
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Murat KAYIKÇI (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Emre SAVUT
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KALAĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ummahan KAYGISIZ
Arş. Gör. İzan Meriç TATLISU
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nematollah AGHABALAEI FANID (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Zeynep KARASULU
Sosyal Hizmet Bölümü
Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz SAY ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Umut YANARDAĞ
Arş. Gör. Mehmet ÖÇAL
Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm KORKUT (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Zafer BALPINAR (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Esme ÖZDAŞLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Hasan Fatih SEVAL
Arş. Gör. Merve YAVUZ
Siyaset Tarihi Anabilim Dalı