SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ - Anabilim Dalları

Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Korkut (Bölüm Başkanı)
0248 213 2563 -     gkorkut@mehmetakif.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Melek Zubaroğlu Yanardağ
0248 213 25 84 -     mzyanardag@mehmetakif.edu.tr

Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Deniz Say Şahin
0248 213 25 10 -    saysahind@mehmetakif.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Öçal  
0248 213 12 27 -    mocal@mehmetakif.edu.tr