SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - Anabilim Dalları

  • Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
  • Sağlık Kurumlarında Mıhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
  • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
  • Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı