.

Birim Kalite Komisyonu

Üye Görev
Prof. Dr. Murat KAYALAR Başkan
Doç. Dr. Gökhan KALAĞAN Üye
Doç. Dr. Sümeyye ÖZMEN Üye
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL Üye
Prof. Dr. Mustafa LAMBA Üye
Prof. Dr. Osman TUĞAY Üye
Prof. Dr. İsmail ÇELİK Üye
Doç. Dr. Düriye TOPRAK Üye
Doç. Dr. Gülsüm KORKUT Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA Üye
Arş. Gör. İzan Meriç TATLISU Üye
Arş. Gör. Gökhan TAŞDEMİR Üye
Arş. Gör. Dorukcan PEHLİVAN Üye
Hüseyin KAHRAMAN Üye
Mehmet YAĞLIOĞLU Üye
İsmet Sefa ÖZYÖN Üye
Rabia KÖSE Üye

Kalite

  • Stratejik Plan
  • Kalite Politikamız
  • Misyon, Vizyon, Hedefler ve Değerlerimiz
  • Organizasyon Şeması
  • Görev Tanımları
  • GZFT Analizi
  • Kalite Komisyonu Üyeleri