.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL
Dekan V.
mkaragul@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 25 00
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. İsmail ÇELİK
Dekan Yardımcısı
ismailcelik@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 2546
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU
Dekan Yardımcısı
abhamsioglu@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 2503
Fakülte Sekreteri
Abdurrahman ÇETİN
Fakülte Sekreteri
acetin@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel