.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Murat KAYALAR
Dekan V.
mkayalar@mehmetakif.edu.tr
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN
Dekan Yardımcısı
ksaricoban@mehmetakif.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK
Dekan Yardımcısı
ugurcicek@mehmetakif.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Kemal GÜRHAN
Fakülte Sekreteri
kgurhan@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel