.

Akademik Personel

İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Gökhan TAŞDEMİR
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat BELKE (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Büşra AKIN
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Doç. Dr. Onur SUNGUR (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Kübra ÖNDER
Arş. Gör. Abdullah Çağrı UÇUCU
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN
Arş. Gör. Emrah ÖZEL