.

Akademik Personel

Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Murat KAYALAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Mehmet Ali TAŞ
Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT (Anabilim Dalı Başkanı)
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özlem ÖZER (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Ferda BÜLÜÇ
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA (Anabilim Dalı Başkanı)
Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ÖZMEN (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)