.

Akademik Personel

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mustafa LAMBA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Sabrina KAYIKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Sezai OZTOP
Arş. Gör. Evşen ALTUN ASLAN
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Murat KAYIKÇI (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Emre SAVUT
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KALAĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ummahan KAYGISIZ
Arş. Gör. İzan Meriç TATLISU
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nematollah AGHABALAEI FANID (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Zeynep KARASULU